Sök
  • Jennifer - Märsta Elektriker

Byta en strömbrytare

Uppdaterad: 29 dec 2020

I detta inlägg förklarar vi hur du byter en strömbrytare. Om du är osäker kontakta gärna oss på Märsta Elektriker!


Att byta en strömbrytare


I de flesta fall bör elarbeten i hemmet utföras ev en behörig elektriker. När det gäller el är olyckrisken stor. Olyckor i samband med elinstallation eller bränder till följd av felaktigt dragen el är vanliga i svenska hem. Att byta ut lampor och säkringar i proppskåpet är exempel på moment som anses så pass ofarliga att de är tillåtna även för dig som inte har behörighet för elinstallation.


Det gäller även utbyte av vissa fasta elinstallationer. Vägguttag och strömbrytare är två sådana exempel. Här följer en kort sammanfattning av hur du går tillväga för att byta en vanlig enpolig strömbrytare, i dagligt tal även känt som "lampknapp". Den enpoliga strömbrytaren har två lägen, av och . I -läget skickas strömmen från väggen vidare till taklampan och i av-läget stannar den bakom strömbrytaren.


Kontrollera att strömmen är avslagen

Detta gör du genom att dra ut proppen eller säkringen, i ditt elskåp, för den berörda delen av fastigheten. Kontrollera både en och två gånger, genom att mäta med en elmätare eller spänningsprovare vid strömbrytaren, att det verkligen är strömlöst.


Montera loss dosan

När du försäkrat dig om att det är strömlöst börjar du med att försiktigt lossa täcklocket till strömbrytaren. Det gör du genom att kila in en skruvmejsel mellan täcklocket och väggen och försiktigt bända loss täcklocket. Därefter tar du loss den gamla strömbrytaren från dosan genom att lossa skruvarna på alla sidor, två skruvar fäster dosan i fästklorna och två i dosans stålring som sitter fast i väggen.


På vänster sida av dosan sitter två trådar fast med varsin skruv, en uppe och en nere. Den översta tråden är fasen och den undre är tändtråden till lampan. Kom ihåg färgerna på trådarna och hur de sitter, lossa sedan trådarna. Ta fram den nya strömbrytaren och frigör dosan genom att försiktigt bända loss täcklocket.


Montera fast den nya dosan

Leta efter markeringen L på dosan, där ska fasen fästas. Tändtråden fäster du vid någon av skruvarna där det finns en sexa markerad. Skruva fast trådarna ordentligt och vrid sedan dosan något varv så att sladdarna kommer ihop sig lite och inte hamnar i vägen för väggklorna. Tryck in dosan i väggen.


Sista steget

Skruva fast dosan i fästringen och skruva i kloskruvarna så att dosan sitter fast ordentligt. Var noga med att få den är helt rak innan du skruvar de sista varven. Därefter trycker du dit ramen med hjälp av mellanstycket och avslutningsvis trycker du fast själva ”av och på”-knappen.


Slå sedan på strömmen och kontrollera att den nya strömbrytaren fungerar som den ska. Kontakta oss på Märsta Elektriker om det skulle det uppstå några frågor eller problem så hjälper vi er gärna!

Lycka till!

5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Säker användning av litiumjonbatterier hemma

Säker användning av litiumjonbatterier hemma I moderna hem räknar vi med att kunna använda våra jordade uttag på ett säkert sätt för att förse en mängd olika elektriska apparater med kraft. Litiumjonb

Google-Rating-5-star-1.png

Odensala Märstagruppen Elektriska AB Orgnr: 556977-8128

©2021 Märsta Elektriker - en del av Phoenix

  • Facebook Social Ikon