Sök
  • Jennifer - Märsta Elektriker

Byte av eluttag samt installation av vägguttag

I detta blogginlägg beskriver vi hur man går tillväga för att byta ett eluttag. Önskar du hjälp kring detta så kontakta gärna oss på Märsta Elektriker.


Att byta eluttag

Det finns många restriktioner kring att dra el själv i hemmet och med tanke på att elrelaterade olyckor är den vanligaste orsaken till skador och dödsfall i svenska hem är det inte så konstigt. När man arbetar med el finns det inte mycket utrymme för att chansa, ett felsteg kan leda till allvarliga skador och i värsta fall till döden. Därför är det viktigt att inte förbise lagar och regler kring detta och riskera att sluta upp med felaktigt dragna elinstallationer.


Det finns dock enklare saker du får göra själv med elen i ditt hem, till exempel byta ut ett fast installerat eluttag. Observera att det inte är tillåtet att byta ut ett ojordat eluttag mot ett jordat, för det krävs en behörig elektriker. Våra instruktioner gäller byte av ett ojordat eluttag, är något i texten oklart så tveka inte att höra av er till oss på Märsta Elektriker!


Kontrollera att uttaget är strömlöst

Kontrollera innan ni påbörjar arbetet att säkringen för uttaget ni ska byta är av, mät sedan med en elmätare eller spänningsprovare för att vara helt säker på att uttaget är strömlöst.


Skruva loss täcklocket och lossa dosan

Detta gör du enklast med hjälp av en liten skruvmejsel. När du avlägsnat täcklocket blir själva eldosan synlig. Dosan sitter fast i väggen med hjälp av två klor som klämmer fast den mot baksidan av väggen, och med två väggfästen på utsidan sida av väggen. Du lossar dosan genom att skruva ut kloskruvarna och skruvarna för väggfästena. Du behöver bara skruva ut skruvarna så pass att du känner att dosan lossar lite. Vrid den då motsols så att du får ut den från väggen.


Fäst ledarna i den nya dosan

Tvinna koppartrådarna i ledarna motsols för att jämna till dem samt göra det lättare att skruva fast de i den nya dosan. Skruva loss täcklocket på den nya dosan, på den finns markeringarna L för fas och N för nollan. Dosan ska fästas med L till vänster och N till höger, precis som ledarna satt på den gamla dosan. Lossa skruvarna och för in ledarnas kablar till rätt markering och skruva sedan åt dem så att de sitter ordentligt.


Fäst dosan och det nya täcklocket

Placera därefter dosan lite på snedden i väggen och justera den medsols så att skruvarna hamnar i gängorna och dosan sitter rakt. Sedan skruvar du fast väggfästena samt skruvarna för klorna. Sist av allt, skruva fast det nya täcklocket.


Du har nu slutfört bytet av ditt vägguttag!


19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Säker användning av litiumjonbatterier hemma

Säker användning av litiumjonbatterier hemma I moderna hem räknar vi med att kunna använda våra jordade uttag på ett säkert sätt för att förse en mängd olika elektriska apparater med kraft. Litiumjonb

Google-Rating-5-star-1.png

Odensala Märstagruppen Elektriska AB Orgnr: 556977-8128

©2021 Märsta Elektriker - en del av Phoenix

  • Facebook Social Ikon