Sök
  • Jennifer - Märsta Elektriker

Driva med solceller på taket? Märsta Elektriker berättar mer.

Med solceller på taket kan du driva så gott som vad som helst i ditt hushåll. I vilken utsträckning beror på hur mycket el du förbrukar och hur många solceller som används.


Att installera solceller på taket är en investering

Solen är en miljövänlig och förnybar energikälla. Att installera solceller på taket är en investering både hållbarhet och ekonomiskt. Installation av solpaneler kostar en slant, men priserna har sjunkit drastiskt under de senaste åren och du sänker driftskostnaderna för din villa, din kolonistuga eller ditt fritidshus. Märsta Elektriker kan hjälpa dig söka finansiering till dina solceller.


Hur effektiva är solceller?

En vanlig solpanel är normalt rektangulär och mäter ca 1 x 1,7 meter. Märkeffekten, eller produktionskapaciteten, ligger på mellan 300 och 380 Watt för varje enskild panel. En solcellsanläggning består oftast av tiotals seriekopplade solpaneler, upp till omkring 5000 - 15000 Watt. Märkeffekten gäller enligt optimala förhållanden, alltså om det är helt molnfritt och solen ligger vinkelrätt mot panelerna. I realiteten är förhållandena sällan sådana, så elproduktionen i en solcellsanläggning varierar. Kontakta Märsta Elektriker så berättar vi mer.


Ju mindre anläggning desto lägre elproduktion

Om du har tänkt installera solpaneler på din kolonistuga där kanske fokus ligger på ett litet kylskåp, en kaffebryggare eller kanske möjlighet att ladda telefon eller dator behöver anläggningen inte vara stor. Har du ett fritidshus befinner du dig kanske inte där hela tiden. Då kan du sälja din överskottsel genom ett elhandelsbolag. På så sätt kommer den el du inte använder andra till nytta, och det får du ersättning för.


Vilken typ av tak lämpar sig för solceller?

Svaret på det är att de allra flesta tak går alldeles utmärkt att montera solpaneler på. Det finns montagelösningar för tegeltak, plåttak och papptak. Eternit-tak kräver både extra utbildning hos montören och specialutrustning vid installation av solceller, och utförs således inte av alla leverantörer. Takets lutning spelar mindre roll, men det är bra om det är relativt skuggfritt, och viktigt att det finns en tillräckligt stor tillgänglig yta åt syd, öst eller väst. Livslängden för solceller är lång, omkring 25 år, så ett bra tips är att se till att taket är i gott skick när solcellerna installeras.


Fråga: Krävs bygglov för solpaneler?

Svar: Inte om installationen utförs på ett sådant sätt att panelerna följer ditt taks lutning och husets form.


Är solceller är ett hållbart alternativ

All energiproduktion innebär viss miljöpåverkan. El från solceller har många fördelar ur miljösynvinkel, särskilt i jämförelse med fossil energi som den från kol, olja eller naturgas. Medan dina solceller producerar el på taket till ditt hus är deras miljöpåverkan liten. Det är vid tillverkningen som de flesta problemen uppstår. Solceller innehåller ofta material som kräver mycket energi vid framställningen. Vissa solceller innehåller även små mängder ämnen som kan vara giftiga.


Återvinning kräver energi och korrekt hantering

Precis som vid tillverkningen är återvinning av solceller energikrävande. I länder där det saknas lagstiftning för hantering av elektroniskt avfall kan återvinningen ge upphov till miljöfarliga utsläpp. Detta kan förstås ske var som helst om återvinningen utförs på ett felaktigt sätt.

3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Säker användning av litiumjonbatterier hemma

Säker användning av litiumjonbatterier hemma I moderna hem räknar vi med att kunna använda våra jordade uttag på ett säkert sätt för att förse en mängd olika elektriska apparater med kraft. Litiumjonb

Google-Rating-5-star-1.png

Odensala Märstagruppen Elektriska AB Orgnr: 556977-8128

©2021 Märsta Elektriker - en del av Phoenix

  • Facebook Social Ikon