Sök
  • Jennifer - Märsta Elektriker

Installera vägguttag med inbyggd timer

Med timer kan extra säkerhet skapas alternativt automatisk styrning ske av exempelvis lampor. Vad gäller för att kunna installera uttag med inbyggd timer?


Genom att sätta en timer i ett vägguttag kan exempelvis säkerhet skapas att elprodukter stängs av vid ett specifikt klockslag eller efter ett antal minuter. För privatpersoner är det vanligaste att en lös timer monteras direkt i vägguttaget varpå elprodukten kopplas in i timern. Risken är däremot att dessa monteras bort och inte ger den säkerhet som önskas. Dessutom kan de ta onödigt stor plats i exempelvis i ett kök. I dessa fall finns fördelar att installera ett uttag med inbyggd timer. En timer som därmed alltid måste användas och som inte kan kopplas ur.


Eluttaget är i detta fall internt kopplat till timern och kan enbart utnyttjas om timern är på. En vanlig modell är en timer som kan ställas in på 15 minuter upp till 8 timmar och som därefter bryter strömmen. Märsta Elektriker kan installera alla timer som finns på marknaden.


Får du installera vägguttaget själv?

Elsäkerhetsverket anger; att byte av ett befintligt vägguttag får ske på egen hand förutsatt att det maximalt är på 16 A och 400W samt att den är i en kapsling eller dosa. Det krävs även att personen som utför detta arbete har kunskap om hur det ska utföras. Dessutom ska arbetet kunna kontrolleras på rätt sätt.


Behöver uttaget bytas från ojordat till jordat eller om installationer behöver genomföras ska alltid en elektriker utföra jobbet. Vid minsta tveksamhet ska ni kontakta Märsta Elektriker varpå kan svara på vilka arbeten som får genomföras av privatperson och vilka som alltid måste utföras av auktoriserad personal.


Att tänka på i val av timerfunktion

  • Inomhus/Utomhus Ska uttaget sitta utomhus ställs betydligt högre krav på fukttålighet och hållbarhet. Se till att enbart använda elprodukter som är märkta för att användas utomhus i det fall som uttaget ska vara i garage, kallförråd eller liknande.

  • Korttidstimer Korttidstimer används som säkerhetsfunktion. Med andra ord är det inte möjligt att få ström från uttaget under en längre tid. Det kan exempelvis finnas begränsning på maximalt 30 minuter. De används ofta i offentliga lokaler där vattenkokare, kaffekokare och liknande kopplas in.

  • Överspänningsskydd En del uttag har överspänningsskydd och jordfelsbrytare vilket skapar en extra säkerhet. Det vanligaste är att dessa skydd finns vid elcentralen. Men finns inte skyddet där kan ett uttag väljas som skapar överspänningsskydd.

  • Digitalt kopplingsur Med digitalt kopplingsur kan lamporna tändas och släckas automatiskt. Det går självklart även att styra manuell via knapparna som sitter på kopplingsuret.

  • PIN-kod Behöver det finnas en säkerhet som innebär att strömmen inte kan slås på utan PIN-kod. Det finns även andra säkerhetslösningar som gör att obehöriga inte kan använda uttaget.

  • Programmeringsbar De mest avancerade modellerna är programmeringsbara. Det sker via en smartphone och informationen skickas över till enheten med exempelvis NFC. Därmed kan timern helt anpassas efter individuella behov.

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Säker användning av litiumjonbatterier hemma

Säker användning av litiumjonbatterier hemma I moderna hem räknar vi med att kunna använda våra jordade uttag på ett säkert sätt för att förse en mängd olika elektriska apparater med kraft. Litiumjonb

Google-Rating-5-star-1.png

Odensala Märstagruppen Elektriska AB Orgnr: 556977-8128

©2021 Märsta Elektriker - en del av Phoenix

  • Facebook Social Ikon