Elektriker Verktyg

Märsta Elektriker levererar kompletta lösningar för dina VS- och elanläggningar. Vi åtgärdar eventuella fel och säkrar din fastighet för att du ska känna dig trygg och inte förlora onödiga pengar i renoveringskostnader. Med anläggningar som tål höga belastningar och samtidigt minimerar energiförbrukningen, hjälper vi dig att bidra till en hållbar framtid. När du behöver hjälp med din nybyggnation kan vi se till att installationerna blir rätt gjorda från början, med täta och energisnåla system.

Tjänster

Elektriker med hög kompetens, Märsta Elektriker säkerställer att reparationer och installationer blir korrekt utförda. På så sätt förebygger vi strömavbrott eller kortslutningar som kan leda till bränder. Med vår elservice och regelbundna kontroller bibehåller du en hållbar och effektiv elanläggning.

 

Vi hanterar alla sorters elinstallationer och har även erfarenhet inom högspänning och fiberinstallationer. Våra anläggningar finns i allt från lägenheter till köpcentrum och vi anpassar oss efter dina behov, liksom fastighetens förutsättningar. Om du planerar att bygga nytt, eller totalrenovera, installerar vi elanläggningar som håller för dess tänkta maximala belastning, utan att energi går till spillo.

Google-Rating-5-star-1.png

Odensala Märstagruppen Elektriska AB Orgnr: 556977-8128

©2021 Märsta Elektriker - en del av Phoenix

  • Facebook Social Ikon